20-06-2013
Dostawy elementów ciśnieniowych kotłów OP-430 i OFz-450 więcej

30-01-2012
Montaż 2 kotłów w Zakładach Papierniczych Biocel w Paskovie koło Ostrawy w Czeskiej Republice. więcej

30-01-2012
Dostawa ścian szczelnych w postaci kanałów spalin dla pieców hutniczych. więcej


Zakłady Remontowe Energetyki ELKO Sp. z o.o. w Raciborzu
zajmują się produkcją, modernizacją i usługami montażowymi
w energetyce cieplnej.

Zakład produkcyjny wykonuje kotły parowe, wodne, części
zamienne - szczególnie cisnieniowe oraz urządzenia i instalacje
towarzyszące.

Zakład montażowy wykonuje prace remontowe, montażowe
i modernizacyjne kotłów, urządzeń i instalacji towarzyszących
w energetyce zawodowej i przemysłowej w Polsce i za granicą.

Na oferowany zakres producji i usług ZRE ELKO Sp. z o.o.
posiada uprawnienia UDT, TUV, SVTI ASIT oraz EN ISO 9001:2000.

certyfikaty


Nasza Firma bierze udział w projekcie:

Inwestycja w rozwój i wdrożenie innowacyjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, produkcyjnej oraz informatycznej dla produkcji nowoczesnych kotłów energetycznych w firmie ZRE Elko Sp. z o.o.

dowiedz się więcej »

strona główna polski deutsch english